De vereniging heeft als doel de sociaal-economische integratie en de opleiding van kunstenaars en creatieve werkers te bevorderen.

ACT ondersteunt kunstenaars en creatieve werkers door concreet projectbeheer zodat ze hun werk kunnen structureren binnen een wettelijk kader met een sociaal statuut.

ACT is gegroeid uit de vaststelling dat een aantal kunstenaars en creatieve werkers zich in een précaire situatie bevinden: sommigen zijn jarenlang werkloos of afhankelijk van het OCMW. Het bestaande aanbod voor professionele integratie van het OCMW of van de tewerkstellingsdiensten biedt vaak geen oplossing voor het uitoefenen van deze beroepen.

ACT - in partnerschap met overheidsinstanties, OCMW’s en beroepsverenigingen - biedt een efficiënte begeleiding, toegang tot diverse opleidingen en begeleidingsdiensten voor socio-professionele integratie, en bevordert de ontwikkeling van de activiteiten van kunstenaars en creatieve werkers.